چرا خداوند میگه ناراحت نباشید

بسیاری از مردم در زندگیشون فکر میکنن که خداوند عیله اینا لشکر کشی کرده و هر چق بدختی و مصیبت هست فقط و فقط سر اینا خالی میکنه اما غافل از اینکه همچین خبرهایی در کار نیست و خداوند به هیچ عنوان به بنده های خودش ظلم نمیکنه. حقیقت اینه که این جه…